Over het Instituut voor Medezeggenschap

Het Instituut voor Medezeggenschap is opgericht in 2018. Wij zijn een opleidings- en adviesinstituut op het gebied van medezeggenschap, met als doel het ondersteunen van ondernemingsraden, (ambtelijk) secretarissen en bestuurders met kennis, praktijkvoorbeelden, uitwisseling van ervaringen en advies.

Onze visie: Samensturing in verandering
U wilt bij het vormgeven van medezeggenschap bijdragen aan ‘mens boven systeem’. U verlangt oprecht naar een betere, waarde(n)-gedreven organisatie. Met nieuw leiderschap, diversiteit in expertise en gezichtspunten, operationele zelfredzaamheid, samensturing, cocreatie en zelforganisatie met betrokkenheid en een evenwaardige bijdrage van iedereen.

In onze visie zijn voor blijvend succes van organisaties de volgende elementen van belang: authentieke communicatie en bereidheid tot zelfreflectie en dialoog.

Onze missie
Het Instituut voor Medezeggenschap wil meer dan alleen kennis overdragen. Wij gebruiken in onze workshops kennis, praktijkvoorbeelden en uitwisseling van eravring als basis voor praktijkgerichte acties. Daarom hebben de docenten werkzaam bij het instituut uitgebreide ervaring op het gebied van medezeggenschap. Zo kunnen wij de door u ingebrachte praktijkcases van maatwerkadvies voorzien en geven we u handvatten om na de workshop gelijk de geleerde kennis toe te passen.

De initiatiefnemer: Arthur Hol

Arthur (1969) is regisseur, procesbegeleider, katalysator, verbinder, aanjager, luis in de pels, pionier, inspirator, sparring partner, netwerker en meer. Hij legt zich sinds jaren toe op fusies, reorganisaties en veranderprocessen en werkt graag voor organisaties waar men werkt aan nieuwe vormen van leiderschap en organiseren.

Hij is daarnaast werkzaam als spreker, dagvoorzitter en workshopbegeleider voor verschillende organisaties of events, over onder andere nieuw leiderschap, nieuw organiseren en de juridische en organisatieadviesaspecten hierbinnen. Ook heeft hij als auteur en co-auteur veel gepubliceerd over deze onderwerpen.

Achtergrond


Arthur is meester in de Rechten en doctorandus Arbeids- en Organisatiepsychologie, met ervaring in HRM en als organisatieadviseur bij Shell, KLM en KPMG, als moderator, programmadirecteur en procesbegeleider. Hij werkt vanuit het gedachtegoed van Duurzaam Recht met kennis van governance, ondernemingsrecht, arbeids- en ambtenarenrecht en medezeggenschapsrecht. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met fusies, overnames, reorganisaties en organisatie(cultuur)-ontwikkelingstrajecten. Het Instituut voor Medezeggenschap is gelieerd aan de volgende opleidingsinstituten die werken vanuit een zelfde opleidingsfilosofie en workshop-aanpak:

HRM College 

Workhops Nieuw Toezicht

Dutch Labour Law & HRM